Peter van Aarnhem

Peter van Aarnhem

In zijn werk staat het thema ‘de mens en menselijke relaties’ centraal. Alleen in relatie tot de ander kan de mens zich immers ontplooien en zijn identiteit vorm geven.

Gedichten zijn een belangrijke bron van inspiratie. Hij modelleert voornamelijk in klei en was. Zijn bronzen ontwikkelen zich – soms spiraalsgewijs, soms waaiervormig – vanuit een centraal punt. Van daaruit organiseren steeds groter wordende vlakken zich tot menselijke figuren.
Het spanningsveld tussen vrijheid en verbondenheid komt regelmatig terug in zijn werk. De vergankelijkheid is een terugkerend thema en zijn beelden nodigen uit tot contemplatie.

https://petervanaarnhem.nl/

Zeven hectare paradijs, waar natuur en kunst elkaar in allerlei vormen ontmoeten,

waar je kunt genieten van een lange of korte wandeling in een prachtig park,

met bospaden, vijvers, grote open ruimtes met prachtige vergezichten.

Ageeth van den Oever
Anne Huster
Anne-Jan Hoogland
Annemarie Petri
Corrie Kaas
Frans Beelen
Geert van der Vossen
Giuseppe Lamers
Hilda Bervoets
Luuk Kolthof
Maarten Boon
Marcel Haccuria
Marco Käller
Margriet Barends
Marijk Renia
Marjoke den Engelsen
Maurice den Boer
Nicoline Nieuwenhuis
Peter Scheedler
Peter van Aarnhem
Redmer Hoekstra
Ton Kalle
Yke Prins
Karel van Wijngaarden
Marcel Timmers